Make-up: Katya Pudra
Hair: Linda Poluektova


Femen by Synchrodogs from noven on Vimeo.