SYNCHRODOGS 🇺🇦🇺🇸


        Art   Commercial           Info Purple fashion magazine
style Olya Zhyzhko, Laetitia Gimenez
makeup Yulya Zalesskaya
hair Stets Julia
model Anija Victor