SYNCHRODOGS 🇺🇦🇺🇸


        Art   Commercial           Info 


Synchrodogs for TUSH Magazine
Make Up: Yulya Zalesskaya
Hair: Stets Julia
Models: Anastasiya Senchak, Cat-b, Galya Gayvanyuk, Rostok Smirnov, Anastasiya Vesna